Co jsou štítky a projekty?

Přidáním Projektu ke každé transakci můžete sledovat analýzy pro každý jednotlivý podnik nebo obor podnikání.

Chcete-li zobrazit výkazy podle projektu, nastavte filtr Podle projektu.

Štítky jsou dalším nástrojem pro provádění hloubkové analýzy vašeho podnikání.

Štítkem může být číslo smlouvy, akcie, sleva, manažer, propagační kanál, cokoliv si vyberete.

Do projektu můžete přidat libovolný počet štítků.