Hromadná úprava importovaných plateb

Pokud již používáte funkci integrace s bankami, víte, že v platbách načtených z banky jsou nevyplněná pole. Chcete-li rychle a snadno vyplnit a upravit importované platby, můžete použít funkci hromadných úprav.

Například jste nahráli platby z banky a nyní je třeba zadat, že výdaje jsou nákup zboží od dodavatele nebo platba za doručovací služby. Potřebné platby můžete filtrovat výběrem typu platby. Můžete také filtrovat platby za požadované období.

Poté můžete vybrat několik plateb tak, že je jednu po druhé zaškrtnete myší.

Nebo použijte zaškrtávací políčko pro označení všech filtrovaných plateb (je na pravé straně v horní části stránky plateb, poblíž názvu pole Datum).

V levé horní části záhlaví tabulky uvidíte, kolik plateb je aktuálně vybráno k úpravě. Chcete-li upravit všechny vybrané transakce najednou, použijte nabídku Změnit data. Zde můžete začít zadáním typu transakce, například Dodavatelé a zhotovitelé.

Jakmile Finmap pochopí, že se jedná o platbu vašim dodavatelům, objeví se v nabídce Změnit data další položky – kategorie, protistrana.

Jména protistran můžete vidět v komentářích k platbám importovaným z banky. V komentářích tak můžete použít filtr podle textu.