Jak mohu sledovat dluh klienta? (dluhy vůči mému podniku, pohledávky)

Pokud vaše firma dluží klientovi (nebo jiné protistraně), Finmap si tyto informace zapamatuje a dluh vám připomene. To vyžaduje, abyste provedli budoucí platbu.

Pokud jste například již odeslali zboží nebo poskytli službu, ale klient vám stále dluží, zadejte do Finmapu Příjem, určete protistranu, zadejte datum transakce jako dnes a v poli Datum transakce nastavte budoucí datum, kdy protistrana slíbí, že zaplatí.

Finmap vytvoří platbu s budoucím datem a upozorní vás ve správnou dobu, kdy je platba očekávána. Jediné, co musíte udělat, je kliknout a přijmout platbu, když dorazí.

Seznam všech dluhů vůči vaší firmě můžete vidět v přehledu Pohledávky v sekci Analýzy.