Jak provádět mzdové záznamy?

Pro evidenci výdajů a plateb na mzdy zaměstnanců použijte tlačítko Výdaj. V okně, které se otevře, zadejte operaci Plat a vyberte zaměstnance, kterému mzdu vyplácíte, a také období, za které je tato mzda vyplácena. Pole Protistrana můžete vyplnit podle situace. Zadejte jména konkrétních zaměstnanců. Pokud je zaměstnanců mnoho, můžete zadat jméno vedoucího oddělení a nashromáždit celkovou mzdu v jedné operaci.

Finmap přiřadí vaše hotovostní výdaje do Přehledu o peněžních tocích v den skutečné výplaty mzdy a vaše mzdové výdaje se objeví ve Výkazu o zisku v období, za které byla mzda časově rozlišena.

Můžete si také naplánovat výplaty mezd. Chcete-li to provést, jednoduše zadejte v tomto okně budoucí datum. V tomto případě se tato budoucí platba projeví v kalendáři a také v přehledu Závazky, protože jste opravili dluh vůči zaměstnancům.