Jak zaplatím dluh dodavateli? (Obchodní závazky, závazky)

Pokud vaše firma dluží dodavateli (nebo jiné protistraně), Finmap si tyto informace zapamatuje a připomene vám vaše závazky. To vyžaduje, abyste provedli budoucí platbu.

Například jste již obdrželi zboží nebo službu od dodavatele, ale zaplatíte mu až za týden. Zadejte Výdaj do Finmapu, určete protistranu, nastavte datum transakce jako dnes a v poli Datum výdaje nastavte budoucí datum, ke kterému plánujete vypořádání s dodavatelem.

Finmap vytvoří platbu s budoucím datem a vyzve vás ve správný čas k zaplacení dluhu. Jediné, co musíte udělat, je kliknout na zaškrtávací políčko a provést platbu ve správný čas.

Seznam všech závazků vašeho podnikání můžete vidět v přehledu Závazky v sekci Analýzy.