Přehled pohledávek

Přehled pohledávek se nachází v sekci Analýzy.

V tomto přehledu můžete vidět, kdo dluží vaší firmě. Mohou to být:

1) zákazníci, kteří dluží za zboží nebo služby;
2) zaměstnanci, kteří obdrželi zálohu, peníze na účet nebo půjčku;
3) majitel nebo jiná protistrana, která si od společnosti půjčila peníze.

Transakce se zobrazují v tomto přehledu, když provádíte „budoucí platby“ od zákazníků nebo zpracováváte úvěrovou transakci. Pokud transakce není naplánována ke splacení, Finmap vás k tomu vyzve tlačítkem Uhradit.