Přehled závazků

Přehled závazků se nachází v sekci Analýzy.

V tomto přehledu vidíte, komu vaše firma dluží peníze. Mohou to být:

1) dodavatelé, kteří vám odeslali zboží nebo poskytli služby, ale vy jste jim nezaplatili;
2) zaměstnanci, kteří čekají na výplatu;
3) věřitelé (majitel nebo jiná protistrana), kterým společnost dluží splatit půjčky nebo úvěry.

Transakce se zobrazují v tomto přehledu, když provádíte „budoucí platby“ dodavatelům nebo zpracováváte transakci za účelem získání půjčky nebo úvěru od společnosti. Pokud transakce není naplánována ke splacení, Finmap vás k tomu vyzve tlačítkem Plánovat. Můžete také kliknout na tlačítko Uhradit a zadat částku, která bude odečtena z počáteční platby.