Sekce kalendář

Sekce Kalendář ve Finmapu plní funkci platebního kalendáře. V této sekci můžete vidět zůstatky a pohyby peněz pro libovolné datum, včetně těch, které jsou plánované v budoucnu. Pokud zadáte plánované transakce jako budoucí platby, Kalendář vám ukáže, zda máte dostatek peněz a zda v budoucnu existují nějaké „mezery v hotovosti“.

Pokud v kterýkoliv den není na vašem účtu dostatek peněz na pokrytí plateb, které jste si naplánovali, Finmap zvýrazní „mezery v hotovosti“ v kalendáři červeně.

Chcete-li zobrazit podrobné údaje o zůstatcích a pohybech na účtech v daný den, jednoduše klikněte na požadované datum. Zobrazí se šipka označující, že musíte přejít do dolní části přehledu a zobrazit podrobnosti.

Přejděte dolů na konec přehledu. Zde uvidíte zůstatek účtu za daný den a také seznam transakcí, které byly v daný den provedeny nebo naplánovány.

Přehled můžete také zobrazit jako graf. Chcete-li to provést, nastavte přepínač v horní části přehledu.