Skupiny protistran: vlastníci a zaměstnanci

Protistrany jsme rozdělili do typů: zákazníci, investoři, věřitelé, dlužníci, dodavatelé, zaměstnanci a majitelé.

V přehledu Pohledávky nebo Závazky uvidíte celkovou částku podle typu protistrany a podle každé z těchto skupin samostatně.

Zákazníci: tato skupina bude zahrnovat všechny protistrany, které zadáte výběrem typu účtenek Tržby.

Investoři: tato skupina zahrnuje všechny protistrany, které zadáte výběrem typu záznamu Investice.

Věřitelé: všechny protistrany, které přidáte do této skupiny výběrem typu účtenek a odpisů Přijatý úvěr a Splácení půjčky.

Dlužníci: tato skupina zahrnuje všechny protistrany, které zadáte výběrem Splacení úvěru a Poskytnutí půjčky.

Dodavatelé: tato skupina zahrnuje všechny protistrany, které zadáte výběrem typu Dodavatelé a zhotovitelé.

Zaměstnanci: tato skupina zahrnuje všechny protistrany, které zadáte výběrem typu Plat.

Majitelé: tato skupina zahrnuje všechny protistrany, které zadáte výběrem typu Dividendy.