Výkaz výpisů z účtu

Výkaz výpisů se nachází v sekci Analýzy. Pomocí tohoto výkazu můžete odsouhlasit data, zobrazit celkové částky a seznam transakcí příjmů, výdajů a převodů peněz v rámci účetnictví společnosti.

Nastavte potřebné filtry, vyberte období, za které chcete zobrazit souhrnná data, a také účet. V případě potřeby můžete informace o plánovaných platbách z tohoto účtu sbalit nebo rozbalit (šipka u nadpisu „Budoucí platby“).