Dodaj/usuń/edytuj: rachunki, kategorie, podkategorie, kontrahenci, projekty, tagi

Aby skonfigurować logikę firmy, określić swoje konta, kategorie, podkategorie, kontrahentów, projekty i tagi, skorzystaj z sekcji „Ustawienia” w prawym górnym rogu:

Konta można dodawać i edytować nie tylko w sekcji „Ustawienia”, ale także w szybkim menu „Edytuj”, tuż pod listą kont na lewym bocznym panelu. Po dodaniu kont możesz zamienić je miejscami. Aby to zrobić, po prostu przytrzymaj potrzebne konto lewym przyciskiem myszy, stanie się ono przezroczyste i przeciągnij je w dogodną dla Ciebie pozycję.

Kategorie można dodawać podczas wykonywania operacji na Wpływach/Wydatkach. Aby to zrobić, po prostu wpisz nazwę i naciśnij enter lub potwierdź tę kategorię w rozwijanym menu podpowiedzi. Możesz edytować i dodawać podkategorie w sekcji „Ustawienia”:

Kontrahenci mogą być dodani podczas wykonywania operacji Wpływy/Wydatki, po prostu wpisz nazwę i naciśnij enter lub akceptuj tego kontrahenta w rozwijanym menu podpowiedzi.
Edytować kontrahentów i dodawać ich do niezbędnych grup możesz w sekcji „Ustawienia”:

Projekty i tagi można dodawać w taki sam sposób jak kategorie/kontrahentów. Wykonując operację wpisz nazwę projektu lub tagu. Lub edytuj listę projektów i tagów w sekcji „Ustawienia” w prawym górnym rogu.

Dodając etykietę „Projekt” do każdej transakcji, możesz śledzić statystyki dla każdego rodzaju biznesu. Mogą to być kategorie produktów lub kraje, z którymi współpracujesz. Wszystko, co pomoże Ci przeanalizować rozwój Twojej firmy w przyszłości.

Tagi to podobne, uzupełniające się narzędzie do głębokiej analizy Twojej firmy. Tagiem może być numer umowy, promocje, rabaty, menedżer, kanał promocji… co sobie życzysz. Co więcej, możesz dodać do projektu dowolną liczbę tagów.”