Grupy kontrahentów – właściciele i pracownicy. Gdzie i w jaki sposób wykorzystać tę informację?

Rozdzieliliśmy kontrahentów na typy: Klienci, Inwestorzy, Wierzyciele, Pożyczkobiorcy, Dostawcy, Pracownicy, Właściciele.

Od teraz w raporcie Wierzytelność/Kredyty możemy zobaczyć ogólną sumę według typów kontrahentów, jak i według każdego kontrahenta z danej grupy oddzielnie.

Klienci: do tej grupy trafiają wszyscy kontrahenci, których dodajesz wybierając typ wpływów „Sprzedaż towarów/usług”.

Inwestorzy: do tej grupy trafiają wszyscy kontrahenci, których dodajesz wybierając typ wpływów „Inwestycje”.

Wierzyciele: do tej grupy trafiają wszyscy kontrahenci, których dodajesz wybierając typy wpływów i wydatków „Uzyskanie kredytu” i „Spłata pożyczki”.

Pożyczkobiorcy: do tej grupy trafiają wszyscy kontrahenci, których dodajesz wybierając typ wpływów i wydatków „Spłata pożyczki” oraz „Udzielenie pożyczki”.

Dostawcy: do tej grupy trafiają wszyscy kontrahenci, których dodajesz wybierając typ wydatków „Dostawcy i wykonawcy”.

Pracownicy: do tej grupy trafiają wszyscy kontrahenci, których dodajesz wybierając typ wydatków „Wynagrodzenie”.

Właściciele: do tej grupy trafiają wszyscy kontrahenci, których dodajesz wybierając typ wydatków „Dywidendy”