Istnieje transakcja, która została zapisana w historii działań, ale nie widnieje w wyciągu i raportach. Jak to możliwe?

W przypadku, gdy w raporcie „historia działań” widnieje, że transakcja została dodana, ale nie widzisz go w raporcie „Płatności”, należy:

  1. Sprawdzić, czy nie jest włączony jakiś filtr (data, typ, status i t. d.). Można to sprawdzić po małych zielonym strzałkach obok ustawień oraz aktywnym przycisku „Zresetuj”. Jeżeli tak jest, to wciśnij ten przycisk i wyłącz wszystkie filtry.

2. Najszybszym sposobem na znalezienie niezbędnej transakcji jest wybranie okresu „Przez cały czas” i skorzystanie z wyszukiwarki. Możesz wyszukiwać według kwoty, hasła z komentarza, nazwy kontrahenta.

3. Można również skorzystać z filtrów. Można je ustawić według następujących parametrów: według konta, rodzaju płatności, kontrahenta, projektu, według dowolnego podmiotu, wskazanego w transakcji.