Jak mogę sprawdzić, ile jeszcze jestem dłużny wykonawcom? Jak wyświetlić zadłużenie wobec dostawców?

Wystarczy wprowadzić wydatki z typem „Dostawcy/Wykonawcy” w przyszłym okresie. Finmap zrozumie wszystko sam: stworzy Zobowiązanie, pokaże kwotę takich płatności w lewym dolnym rogu w „przyszłych płatnościach”. I co więcej, teraz w jednym oknie możesz określić zarówno datę spisywania, jak i datę wydatku, czyli w którym miesiącu należy uwzględnić to spisywanie. Na przykład, dług wobec Dostawcy/Wykonawcy powstał dzisiaj, ale zostanie spłacony w przyszłym miesiącu. Należy: datę spisywania (kiedy zapłacimy) wskazać następny miesiąc, a datę wydatku to dzisiaj.