Jak naliczyć pensję?

Dla wprowadzenia wydatków i płatności na wynagrodzenie dla pracowników, skorzystaj z przycisku „Wydatek”. W wyświetlonym okienku wybierz typ transakcji „wynagrodzenie”, wybierz pracownika, oraz okres, za który ma być naliczona wypłata. Pole „kontrahent” możesz wypełnić w zależności od sytuacji – wpisując pełne dane jednego lub kilku pracowników. W przypadku, jeśli pracowników jest bardzo dużo, możesz wpisać imię kierownika działu i naliczyć wspólne wynagrodzenie w jednej transakcji.

Finmap wpisze Twoje wydatki w raport „Pieniądze” z faktyczną datą wypłaty, a wydatki na wypłatę uwzględnią się w raporcie „Zysk” w tym okresie, za jaki była naliczana.

Możesz również zaplanować datę naliczenia wypłaty. W tym celu po prostu wskaż w okienku przyszłą datę. W tym przypadku nadchodząca płatność będzie widniała w Kalendarzu płatności oraz w raporcie Wierzytelności, jako że jest to Twoje zobowiązanie wobec pracowników.