Jak sprawdzić, ile jeszcze wypłat muszę zapłacić? Jak to zrobić?

Wystarczy wprowadzić wydatek z tytułem „Wynagrodzenie” za przyszły okres i Finmap wszystko zrozumie – utworzy wierzytelność i pokaże sumę tych płatności w lewym dolnym rogu w „nadchodzących płatnościach”. W tym samym okienku możesz wskazać datę wynagrodzenia, jak i okres, za jaki jest ono naliczane.