Jak wprowadzać transakcje w różnych walutach?

Jeśli Twoja działalność jest międzynarodowa i pracujesz z różnymi walutami – żaden problem. Utwórz konta walutowe i przeprowadzaj niezbędne transakcje.

Aby utworzyć konto walutowe, w panelu Moje konta wciśnij przycisk „Edytuj”. W wypadającym menu wybierz „Dodaj konto”. Finmap posiada bardzo dużo walut do wyboru, jednak jeśli jakiejś zabrakło – napisz do nas na czacie wewnętrznym.

Aby wprowadzać transakcje walutowe, skorzystaj z tych samych przycisków „wpływ” i „wydatek”, jak dla standardowych. Przy wprowadzaniu transakcji w walucie innej, niż podstawowa waluta na koncie, Finmap podpowie Ci, po jakim kursie ta transakcja będzie przeliczona w Raportach i Analityce. Możesz również zmieniać tę wartość.

Dla wymiany walut użyj operacji „Przelew”. Najpierw wprowadź kwotę w walucie konta, na które zostaną przelane środki. Kiedy wybierzesz konto, z którego będziesz przelewać, Finmap pokaże kwoty w obu walutach i kurs. Możesz zmieniać każdą z tych wartości.

Po lewej widzimy blok, pokazujący salda wszystkich kont – „Moje konta”, „Przyszłe płatności” i „Ogólne saldo”. Finmap pokazuje bieżące salda kont walutowych w walucie, a saldo ogólne – w podstawowej walucie firmy, po międzybankowym kursie.