Jak wyjść z Firmy, dodać nową, usunąć poprzednią, edytować?

Aby wyjść z firmy, należy przejść do ustawień (prawy górny róg) i wybrać punkt „wyjście”.

Aby dodać kolejną firmę, lub zmienić nazwę bieżącej, należy kliknąć na nazwę firmy, z którą obecnie pracujesz (lewy górny róg) i wybrać opcję „edytuj”.

Aby usunąć firmę, należy wybrać opcję „edytuj” i z listy firm wybrać tą, którą chcemy usunąć, klikając w jej nazwę.