Kto komu jest winien – ja firmie, czy firma mnie?

Aby oddzielić finanse firmowe od prywatnych, zaksięguj kwoty, które „wyjmujesz” i „władowujesz” do firmy. W tym celu Finmap posiada wpływy i wydatki odpowiednich typów.

Jeśli wydałeś swoje pieniądze na cele biznesowe, to oznacza, że w zasadzie Twój biznes otrzymał od Ciebie kredyt. Utwórz wydatek z typem „kredyt”, wskaż odpowiednią kwotę, konto, siebie jako kontrahenta.

Pieniądze, które firma otrzymała, wpłyną na konto, po czym możesz utworzyć wydatek na tę kwotę, oznaczając, czy była to wpłata za mieszkanie, pensja, zakup towarów i t. d.

W aplikacji od razu będzie widniało zadłużenie i Finmap pokaże, że należy zwrócić tę kwotę. Można to sprawdzić w rozdziale Analityka, raport Należności. Do spłaty tej kwoty służy typ wydatku „spłata zaległości” – wpisujesz siebie jako kontrahenta i zwracasz dług. Albo w raporcie Należności zaplanuj spłatę zaległości (jest tam specjalny przycisk „zaplanuj”) i Finmap przypomni Ci o tym w danym dniu.

Jeśli wydałeś środki firmowe na swoje prywatne cele, utwórz wydatek z typem „Udzielenie pożyczki”. Bo przecież, w zasadzie, biznes pożyczył Tobie pieniądze. Kwota pożyczki będzie widniała w raporcie „Wierzytelności” w rozdziale Analityka.

Od razu możesz zaplanować nadchodzącą płatność, wskazując datę, kiedy planujesz spłacić ten dług i Finmap w odpowiednim momencie przypomni Ci o tym. Wystarczy po prostu potwierdzić transakcję.

Dodatkowo wygodne jest to, że przyszłe płatności nie będą trafiały do minionych, Finmap o to zadba i przypomni Ci o tym, że zbliża się data spłaty zaległości, lub przesunie ją na inny dzień.