Masowa edycja importowanych płatności

Jeżeli już korzystasz z integracji z bankami, to wiesz, że w zaimportowanym wyciągu z konta widnieją puste pola. W szybkiej i wygodnej edycji importowanych plików pomocna będzie funkcja „Masowa edycja”.

Na przykład, wgrałeś transakcje z banku i teraz musisz wskazać, że wydatki to zakup towaru u dostawcy, albo opłata usług dostawczych. Niezbędne płatności możesz wyszukać za pomocą filtra, wybierając „wydatek” jako typ płatności. Można również przefiltrować płatności za dany okres.

Dalej możesz wybrać kilka transakcji, zaznaczając je myszką po jednej.

Lub, wykorzystując okienko, odznaczyć wszystkie przefiltrowane transakcje (znajduje się ono w prawej górnej części, obok nazwy pola „data”).

U góry z lewej, w nagłówku tablicy, sprawdzisz, ile transakcji w tym momencie jest wybranych do edycji. Aby zredagować wszystkie wybrane operacje naraz, wykorzystaj menu „zmień dane”. Tu możesz na początek wskazać typ transakcji – „dostawcy i wykonawcy”.

Jak tylko Finmap zrozumie, że to wynagrodzenie dla Twoich dostawców, w menu „Zmienić dane” pojawią się dodatkowe punkty – kategorie, kontrahenci.

W komentarzach do transakcji, zaimportowanych z banku, możesz zobaczyć nazwy kontrahentów. W ten sposób można zastosować filtr według tekstu w komentarzu. Na przykład, wybieramy wszystkie opłaty dla spółki InPost. W tym celu wybieramy niezbędny zakres dat, a w polu wyszukiwania wpiszemy „InPost”. Finmap od razu wybierze nam transakcje, w komentarzach do których widnieje ten wyraz. Teraz dla tych transakcji możemy po kolei nadać typ, kontrahenta i kategorię.