Opróżnienie pamięci podręcznej – Google, Safari

Aby opróżnić kesz w przeglądarce Google, należy:

  1. Wejść w ustawienia, wybrać punkt w menu „Więcej narzędzi” – „Narzędzia dla deweloperów”

Następnie prawym przyciskiem myszy klikamy przycisk odświeżenia „Opróżnij pamięć podręczną i wymuś ponowne załadowanie”.

Aby opróżnić kesz w Safari na Macbooku, należy wejść do przeglądarki Safari, w górnym rogu wybrać punkt „Safari” i wybrać „Ustawienia”.

Następnie w ustawieniach:

  1. Przejść do usług dodatkowych
  2. Odznaczyć ptaszek przy „Pokaż menu dewelopera w pasku menu”

Teraz możemy wejść w menu dewelopera i opróżnić lub wyłączyć pamięć podręczną.

Zamykamy ustawienia. W menu dewelopera wybieramy opróżnienie lub wyłączenie keszu.

Gotowe! Teraz należy odświeżyć stronę, aby zobaczyć zmiany na stronie.