Podłączenie banków UE

Przesyłanie danych i stabilne połączenie banków oraz systemów płatniczych w Europie zapewnia platforma Nordigen connector.

Obecnie dla połączenia banków i systemów istnieje termin Max_consent_days. Wskaźnik ten wskazuje, ile dni będzie ważna zgoda użytkownika na otrzymywanie danych z banku. Zgodnie z obowiązującą dyrektywą UE w sprawie usług płatniczych (PSD2), zgoda ta nie może przekraczać 90 dni i może być różna dla każdego banku, na przykład 30/60/90 dni.

Dlatego po upływie tego okresu usługa wyświetli komunikat z prośbą o ponowne podłączenie integracji, a tym samym przedłużenie umowy na nowy okres.

Jak ponownie połączyć integrację:

  1. Przejdź do menu kont.
  2. Obok wymaganego konta kliknij „Odłączyć bank”.
  3. NIE zaznaczaj pola obok opcji usuwania wcześniej zsynchronizowanych płatności.
  4. Zapisz zmiany.
  5. Następnie w tym samym oknie kliknij „Podłączyć bank”.
  6. Wybierz bank i postępuj zgodnie z instrukcjami podłączania.
  7. Wybierz datę połączenia – datę przerwania synchronizacji lub dzień dzisiejszy.

Gotowe ✅ Ponownie połączyłeś bank i zaktualizowałeś sesję integracji