Raport „Pieniądze”

Raport „Pieniądze” (nazywany także Cashflow, lub PSP, lub najprościej – przepływ pieniężny) pokazuje zgrupowane dane o wpływach i wydatkach na wszystkich Twoich kontach, sejfach, kartach. Jak sama nazwa wskazuje, w tym raporcie zobaczymy cały ruch środków pieniężnych w firmie – wpływy, wydatki.

Raport „Pieniądze” znajduje się w rozdziale Analityka. Tuż po wejściu w niego, wyświetli nam się ogólna suma wpływów i wydatków miesięcznie.

Po przewinięciu na dół, zobaczymy kolejny blok, obrazujący strukturę wpływów i wydatków. Tak, na przykład, widzimy, że na konto w danym miesiącu wpływały środki od klientów (utarg), oraz, że uzyskano kredyt. Po prawej widzimy, na jakie cele były przeznaczane środki – są tu opłaty dla dostawców i podwykonawców, pensje, podatki, spłaty pożyczek. Przy najechaniu myszką na określony sektor wyświetlą się dokładne sumy.

Dalej mamy bloki, w których wpływy i wydatki są pokazane w przekroju różnych kategorii.

Ustawienia wykresów można zmieniać. W tym celu możesz ustawić filtr wg. daty, analitykę raportów, oraz inne filtry.

Raport można wyświetlać w formie wykresów, jak i w formie tabelki. W tym celu w górnej części panelu znajduje się specjalny przycisk-przełącznik.