Raport „Wyciąg z konta”

Raport „Wyciąg z konta” znajduje się w rozdziale Analityka. Za pomocą tego raportu możesz uzgodnić dane, zobaczyć ogólną sumę i listę transakcji wpływów, wydatków i przelewów w przekroju firmy.

Ustal niezbędne filtry: okres, za jaki chcesz wyświetlić dane, i konto. W razie potrzeby możesz zwinąć lub rozwinąć informację o zaplanowanych płatnościach na danym koncie (strzałka przy napisie „przyszłe płatności”).