Raport Zysk

Raport zysków i strat (P&L) – raport, który pokazuje nam wyniki naszej firmy w wybranym okresie.

Powstaje na podstawie naliczonych przychodów i wydatków, w Finmap – w odniesieniu do Daty Transakcji określonej w płatności

ㅤㅤPrzeglądanie raportu zysków i strat


Raport możemy wyświetlić zarówno w formacie wykresów, jak i tabel (1):


Oba formaty wyświetlania danych posiadają filtry:

  • Filtr według daty (2)
  • Filtr według kategorii, projektu, kontrahenta (3)
  • Przełączanie danych z uwzględnieniem i bez uwzględnienia przyszłych transakcji (4)
  • Zaawansowany filtr według podmiotów w serwisie i zapisane filtry (5)
  • Pobranie danych raportu na własne urządzenie (6)ㅤㅤWykresy

Wykresy przedstawiają zagregowane informacje o wydatkach, przychodach i zyskach.
Przyciski poniżej wykresu są możliwe do kliknięcia i można wybrać informacje, które mają być wyświetlaneWykresy wyświetlają dane analityczne według kategorii, projektu lub kontrahenta

Po kliknięciu pola z wybraną kategorią serwis pokaże, z jakich podkategorii się ona składa.

ㅤㅤ
ㅤㅤ

ㅤㅤHarmonogramy dochodów i wydatków według kategorii
ㅤㅤ

Na tym wykresie można klikać kolumny w celu bardziej szczegółowego wyświetlenia transakcji składających się na łączną kwotę

A także dołączyć lub wyłączyć potrzebne informacje za pomocą klikalnych przycisków poniżej wykresu.ㅤㅤ

ㅤㅤTabelaryczny widok raportów


W formacie tabeli (1) dane wyświetlane są w kwotach całkowitych w ujęciu miesięcznym, możemy rozwinąć listę osobnych kategorii Wpływów i Wydatków (2), a po kliknięciu na wybraną kwotę (3) na dole pojawi się lista transakcji, które ją zawierają

ㅤㅤ

ㅤㅤ
ㅤㅤWięcej informacji o generowaniu raportu

Wszystkie transakcje są uwzględniane w raporcie o zyskach według daty transakcji lub okresu naliczania.

W przypadku okresu naliczania są to transakcje, w których wskazujemy, za jaki okres chcemy rozliczyć tę kwotę
Okres naliczania jest dostępny dla następujących rodzajów transakcji:

  • Pensje
  • Podatki
  • Własne kategorie wydatków i dochodów