Rozdział „Kalendarz”

Rozdział Kalendarz pełni w Finmap funkcję Kalendarza płatności. Możesz tu przejrzeć wszelkie salda i ruchy pieniędzy na dowolną datę, w tym również te, które są planowane w przyszłości. Jeżeli wprowadzasz zaplanowane operacje w postaci przyszłych płatności, Kalendarz pokaże, czy masz wystarczającą ilość środków i czy nie zbliża się luka gotówkowa.

Jeśli któregoś dnia ilość środków na koncie będzie niewystarczająca do pokrycia zaplanowanych płatności, Finmap zaznaczy w Kalendarzu na czerwono luki gotówkowe. Aby zobaczyć szczegółowe dane dotyczące pozostałości na koncie i ich ruchów, kliknij na odpowiednią datę. Pojawi się strzałka, która wskaże, że trzeba przewinąć na dół, aby zobaczyć wyszczególnienie.

Przewiń w dół. Tu zobaczysz resztę środków w przekroju kont oraz listę operacji, które były zaplanowane lub wykonane w danym dniu.

Raport można również wyświetlać w formie wykresu. W tym celu wciśnij przełącznik w górnej części ekranu.