Rozdział „Użytkownicy”: delegowanie obowiązków; dodaj/usuń użytkowników

Rozdział „Użytkownicy” odpowiada za poziomy dostępu pracowników do Twoich danych w Finmapie. W tej sekcji możesz: dodawać nowych użytkowników, nadawać im uprawnienia, zmieniać uprawnienia dla istniejących użytkowników, usuwać użytkowników.

Użytkownik, który załorzył konto i Firmę, ma domyślnie poziom dostępu „Właściciel”. Jest to w zasadzie pełny dostęp do wszystkich danych i raportów.

Dodaj pracownika
Jeśli chcesz dodać nowego pracownika, przejdź do sekcji „Użytkownicy” i kliknij „Dodaj pracownika”.

Finmap nie wymaga żadnych oficjalnych danych – wystarczy wskazać dowolne dogodne dla Ciebie imię, e-mail, przez który pracownik wejdzie do Finmapa i wybierze stanowisko. Jeśli wymagane stanowisko nie jest jeszcze dostępne, utwórz nowe stanowisko. Na przykład „mój asystent”.

Teraz musisz zdecydować, do czego konkretnie umożliwiasz dostęp temu pracownikowi. W Finmapie mamy kilka bloków, które szczegółowo opisują, jakie dane i operacje możesz udostępniać swojemu pracownikowi.

Pierwszy blok to Arkusz płatności. Decyduje o tym, które informacje pracownik zobaczy w arkuszu, a które nie. Jeśli zamkniesz dostęp do wszystkich kont, lewy panel z listą kont i ich saldami również nie będzie dostępny. Możesz tylko udostępnić przeglądanie Arkusza płatności, W takim przypadku górne przyciski dodawania płatności znikną.

Możesz również udostępnić tylko niektóre konta, lub niektórym kontrahentom, lub kategoriom i tak dalej.

Drugi blok to Analityka. W zależności od funkcji Twojego pracownika udostępnij mu tylko niezbędne raporty. Na przykład, możliwość przeglądu należności i zobowiązań w celu kontaktu z kontrahentami, a także dostęp do historii działań, ponieważ asystent będzie potrzebował informacji o tym, kto, co i kiedy wpisał.

Trzeci blok to Przyszłe płatności. W Finmapie wszystkie płatności są podzielone na grupy, dzięki czemu można generować podstawowe raporty analityczne i grupować przyszłe płatności. Wybierz, do których grup przyszłych płatności Twój pracownik powinien mieć dostęp. Na przykład, ukryj inwestycje i dywidendy.

Czwarty blok to Kalendarz płatności. Możesz otworzyć lub zamknąć dostęp do danych Kalendarza płatności dla pracownika.

Piąty blok to Użytkownicy. Jeśli Twój pracownik będzie pomagać Ci w dodawaniu innych pracowników do Finmapa, udostępnij mu tę sekcję.

Szósty blok to Ustawienia. Tutaj możesz udostępniać pracownikowi elementy menu „Ustawienia”. Na przykład, możesz przyznać pracownikowi dostęp, by on pomagał w konfiguracji wszystkich procesów, nie przeszkadzając Tobie. Ale dostęp do ustawień inwestycji i dywidend należy zamknąć.

Kliknij, aby zapisać pozycję. W tym momencie pracownik otrzymuje pismo z informacją, że został dołączony do firmy i może rozpocząć pracę. Będzie musiał tylko zarejestować się za pomocą swojej poczty i będzie już miał odpowiedni dostęp do Twojej firmy.

Usuń pracownika.
Aby usunąć pracownika (a wraz z nim wszystkie nadane mu uprawnienia), przejdź do sekcji „Użytkownicy”, kliknij nazwę pracownika, a w oknie, które się otworzy, kliknij „Usuń”.

Zmień poziom dostępu pracownika.
Aby zmienić ustawienia dostępu do stanowiska, przejdź do sekcji „Użytkownicy”, kliknij stanowisko pracownika i w oknie, które się otworzy, zmień uprawnienia dostępu do potrzebnych sekcji, raportów, danych.”