Sekcja faktury


ㅤㅤFaktury – narzędzie do tworzenia faktur z możliwością zmiany ich stanu płatności

Obecnie jest to niezależna jednostka w serwisie, która nie jest powiązana z analityką ani innymi raportami w Finmap

Приклад Інвойсу, створеного у FinmapTworzenie nowej faktury

ㅤ1.ㅤWybierz „+ Nowa faktura”

ㅤ2.ㅤWprowadź potrzebne informacje do faktury


W ustawieniach firmy można dodawać, edytować lub usuwać dane dotyczące firmy, klientów oraz informacje o towarach/usługach określonych w fakturach:


ㅤ3.ㅤZapisujemy fakturę ✅


Przeglądanie faktur i ich statusów

Wszystkie faktury zostaną wyświetlone na liście w tej sekcji, w której można:

  • filtrować informacje według daty lub w zaawansowanym filtrze (1)
  • wyświetlić status faktury (2)
  • potwierdzić lub anulować wybraną fakturę (3)

Więcej informacji o statusie faktury
  • Opłacono (użytkownik potwierdził płatność na fakturze za pomocą zaznaczenia)
  • Nie zapłacono (jeśli data płatności faktury jest późniejsza niż faktyczna data)
  • Przeterminowane (jeśli data płatności faktury jest krótsza niż faktyczna data)Pobieranie faktur


Fakturę można pobrać, klikając przycisk „Pobierz” na stronie ⬇️.
Format: PDF⚙️Jak udzielić dostępu do faktur dodanym pracownikom?


Ponieważ faktury w serwisie są tworzone bez określania konta i kategorii, to pracownik musi mieć dostęp do stanowiska, aby je przeglądać:

  1. pozycja ” Bez konta”
  2. pozycje „Bez kategorii”
  3. kontrahenci, których planujemy wskazać na fakturach