System rozliczeń VAT w Finmap

Czym jest podatek VAT?

Podatek od towarów i usług, potocznie nazywany podatkiem VAT, jest daniną, która dotyczy zarówno sprzedawców, jak i nabywców, ponieważ jego wartość jest doliczana do wartości netto transakcji kupna-sprzedaży.

✔️ WARIANT 1 – OPODATKOWANIE KAŻDEJ TRANSAKCJI OSOBNO
  1. Utwórz nowe konto pod nazwą VAT
  2. Dla każdej transakcji przychodu i każdej transakcji wydatku należy oddzielić kwotę VAT
  3. W przypadku transakcji wydatków: przelewamy otrzymaną kwotę VAT z rachunku, na którym transakcja została zapisana, na rachunek VAT;
    W przypadku transakcji przychodów: przeciwnie, przekazujemy otrzymaną kwotę VAT z rachunku VAT na rachunek, za pośrednictwem którego dokonano transakcji.
  4. Edytuj główną płatność, zmniejszając jej kwotę o równowartość podatku VATㅤㅤ📌 Przykład

ㅤㅤWydatek w kwocie 123 zł został opłacony z konta „Konto bankowe”
Po odliczeniu podatku VAT otrzymujemy kwotę całkowitą:
100 zł – kwota płatności z rachunku „Konto bankowe”
23 zł – kwota przelewu z „Konto bankowe” na rachunek „VAT”
ㅤㅤ
Po uzyskaniu dochodu w wysokości 246 zł:
200 zł – edytowana kwota przychodu
46 zł – przelew z „VAT” na „Konto bankowe”


ㅤㅤ
ㅤㅤ✅ Wynik
  1. Jeśli konto VAT ma saldo ujemne, jest to dług, który firma musi zapłacić do urzędu skarbowego 
  2. Jeśli konto VAT posiada dodatnie saldo, oznacza to, że urząd skarbowy jest winny klientowi odpowiednią kwotę

✔️ Wariant 2 – Płacenie podatku VAT w całości za dany okres

ㅤㅤTen wariant jest odpowiedni dla osób potrzebujących księgowego, który dostarczy raport o kwocie naliczonego i zapłaconego podatku na koniec miesiąca oraz odnotuje kwotę dopłaty lub nadpłaty tego podatku.

ㅤㅤCo pozostaje do zrobienia w Finmap:

1. Jeśli musisz zapłacić podatek, utwórz zaplanowaną płatność z „Konta bankowego”.

2. Jeśli fakt nadpłaty został stwierdzony, to tworzymy transakcję przychodową na konto „VAT” na kwotę nadpłaty

ㅤㅤGotowe 🎉