Szybki start w Finmap. Przenoszenie struktury firmy przy pomocy szablonu importu

📝 W tym poradniku pokażemy, jak przenieść istniejącą strukturę biznesową do Finmap za pomocą funkcji importu, a konkretnie poprzez import z Excela przy pomocy szablonu

ㅤㅤㅤㅤ

Etap 1: Pobierz szablon

ㅤ1.ㅤPrzejdź do ustawień i wybierz Import 👉 Excel.

2. Kliknij przycisk Excel w menu i wybierz opcję „Ściągnąć szablon„.

Etap 2: Wypełnianie szablonu do importu

1.ㅤ Usuń wszystkie informacje z szablonu – przykład

❗️Uwaga! Nie usuwaj ani nie edytuj nazw kolumn

ㅤㅤ 2.ㅤ Aby przenieść dane, otwórz raporty
Dla uproszczenia można umieścić pusty szablon po jednej stronie ekranu, a raport po drugiej. Na przykład w następujący sposób

Sprawdźmy każdą kolumnę w kolejności

*w ten sposób oznaczone są wymagane kolumny

Data płatności*

Jest to data faktycznego otrzymania lub odpisania środków (generuje raport C&F) *w ten sposób oznaczone są wymagane kolumny

Data transakcji

Data transakcji (generuje raport P&L)

Okres transakcji (data „od”) i okres transakcji (data „do”)

Odpowiedzialny za operacje związane z kategoriami Pensje i Podatki (generuje raport P&L)

Kwota w walucie konta*

Kwota w walucie określonego konta

Kolumna Kwota w walucie firmy*

Kwota w głównej walucie firmy w Finmap

Kolumny odpowiedzialne za rachunek

Aby pokazać, że są to transakcje przychodowe (+), użyj kolumny „Na konto”.

W kolumnie „Na konto” podaj nazwę konta, na które wpłynęły pieniądze.


Podobnie w przypadku transakcji wydatków (-)

W kolumnie „Z konta” należy podać nazwę konta, z którego nastąpił wydatek. W tym przypadku wpisujemy kwotę bez znaku „-„

ㅤㅤ

Podczas tworzenia przelewu między kontami wprowadź nazwy kont w obu kolumnach, zgodnie z tym, z którego konta i na które konto zostały przelane pieniądze:

Kategoria

W tej kolumnie należy wpisać „za co?” w konkretnym przypadku, w którym dokonaliśmy płatności lub otrzymaliśmy płatność

Podkategoria

Podkategoria, która faktycznie znajduje się pod kategorią główną. Na przykład w przypadku usług kategorią ogólną może być „Sprzedaż towaru”, a podkategorią „Odzież”.

Kontrahent

Inna strona transakcji. W przypadku sprzedaży jest to klient, w przypadku zakupu jest to osoba, od której kupujesz (dostawca), w przypadku pożyczki jest to bank lub osoba, która udzieliła Ci pożyczki itd.

Projekt

Projektami mogą być obszary działalności, lokalizacje sprzedaży, indywidualne projekty/przedmioty itp.

Tagi

Tagi są dodatkowym narzędziem do dogłębnej analizy Twojej firmy.
Na przykład numer zamówienia, promocje, rabaty, menedżer, kanał promocji – cokolwiek

Komentarz

Możesz dodać do niego jakiekolwiek informacje dotyczące transakcji
ㅤㅤ

Etap 3: Zaimportowanie informacji do Finmap
ㅤㅤㅤㅤㅤ

ㅤ1.ㅤPo wypełnieniu szablonu należy zapisać plik

ㅤ2.ㅤNastępnie ponownie otwórz Ustawienia w Finmap (prawy górny róg), wybierz import Excel 

ㅤ3.ㅤImportuj wygenerowany plik