Терміни Finmap

API– Application Programming Interface. Це технологія для синхроніхації двох або більше програмних продуктів. Наприклад, CRM-системи та сервісу для фінансового обліку. Робить цю синхронізацію розробник, тому головне, щоб програмний продукт мав відкритий API. У Finmap він є, а значить розробники можуть стоврити будь-яку інтеграцію Finmap з іншим сервісом чи програмою.

Ключ API – даний ключ можна згенерувати в особистому кабінеті, а потрібен для налаштування інтеграції через API.

CRM (Система управління взаємовідносинами з клієнтами, CRM-система), скорочення від англ. Customer Relationship Management) – прикладне програмне забезпечення для організацій, призначене для автоматизації стратегій взаємодії з замовниками (клієнтами), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів шляхом збереження інформації про клієнтів і історію взаємин з ними, встановлення та поліпшення бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів. Може бути інтегрована з програмним забезпеченням для обліку через API.

Інтеграція – взаємозв’язок двох програмних продуктів. Наприклад, автоматична передача даних з банку про транзакції в Finmap.

SaaS (Саас) – software as a service – програмний продукт як сервіс. Програмний продукт за підпискою.

Підписка – оплата за час використання сервісу (помісячна, річна).

Аналітика – розділ Finmap, де можна переглянути будь-який зріз даних по фінансах компанії.

Співробітники – розділ Finmap, де можна налаштувати доступи співробітників до різних розділів та даних.

Посади – всі доступи до інформації надаються за допомогою посад, що присвоюються співробітникам.

Користувачі – користувачі системи, які зазначаються через ім’я, пошту та посаду.

Власник компанії (Owner) – ним може бути всього один користувач – той, хто створив компанію. Власник має необмежений доступ в компанії – і тільки він може її видалити або що-небудь в ній суттєво змінити.

Демо-компанія – звичайна компанія в Finmap, у якій є багато різних внесених даних для демонстрації роботи функціоналу.

Валюта компанії – валюта, що обирається при створенні компанії. Саме в цій валюті будуть відображені всі звіти та аналітика.

Стартовий залишок – сума на рахунку на момент його створення, її можна вказати при створенні даного рахунку.